Hướng Dẫn Lắp Đặt Dưới Mặt Đất

- Rãnh đặt ống phải có kích thước phù hợp. Đáy rãnh phải rộng hơn đường kính của ống ít nhất là 400mm

- Không để các vật chêm cứng, nhọn như đá, gạch,... trong đường rãnh.

- Chiều sâu lớp đất trên ống phải phủ  ít nhất là 1000mm tính từ điểm cao nhất của ống tới mặt đất.

- Không nên đổ  bê tông xung quanh ống.CÁC BÀI LIÊN QUAN

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hầm vượt biển tại Hạ Long gần 10.000 tỷ đồng

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hầm vượt biển tại Hạ Long gần 10.000 tỷ đồng

Tình Hình Sử Dụng Ống HDPE Ở Việt Nam

Tình Hình Sử Dụng Ống HDPE Ở Việt Nam

Bất động sản Quảng Ninh 2019: Nhiều triển vọng phát triển

Bất động sản Quảng Ninh 2019: Nhiều triển vọng phát triển

Kỷ Hợi là năm tiêu thụ hàng tồn của bất động sản Hà Nội

Kỷ Hợi là năm tiêu thụ hàng tồn của bất động sản Hà Nội