Hướng Dẫn Lắp Ống Dưới Mặt Đất

Rãnh đặt ống phải có kích thước phù hợp. Đáy rãnh phải rộng hơn đường kính của ống ít nhất là 400mm

- Không để các vật chêm cứng, nhọn như đá, gạch,... trong đường rãnh.

- Chiều sâu lớp đất trên ống phải phủ  ít nhất là 1000mm tính từ điểm cao nhất của ống tới mặt đất.

- Không nên đổ  bê tông xung quanh ống.CÁC BÀI LIÊN QUAN

Ống nhựa dùng ngoài trời

Ống nhựa dùng ngoài trời

Thông Tin Về Sản Phẩm Ống PPR

Thông Tin Về Sản Phẩm Ống PPR

Thông Tin Về Sản Phẩm Ống HDPE

Thông Tin Về Sản Phẩm Ống HDPE

Áp Lực Làm Việc Của uPVC

Áp Lực Làm Việc Của uPVC