Hướng Dẫn Lắp Ống Dưới Mặt Đất

Rãnh đặt ống phải có kích thước phù hợp. Đáy rãnh phải rộng hơn đường kính của ống ít nhất là 400mm

- Không để các vật chêm cứng, nhọn như đá, gạch,... trong đường rãnh.

- Chiều sâu lớp đất trên ống phải phủ  ít nhất là 1000mm tính từ điểm cao nhất của ống tới mặt đất.

- Không nên đổ  bê tông xung quanh ống.CÁC BÀI LIÊN QUAN

Phương Pháp Nối Ống Dùng Ron Cao Su

Phương Pháp Nối Ống Dùng Ron Cao Su

Hướng Dẫn Lắp Đặt Dưới Mặt Đất

Hướng Dẫn Lắp Đặt Dưới Mặt Đất

Hướng Dẫn Chọn Ống Nước Phù Hợp

Hướng Dẫn Chọn Ống Nước Phù Hợp

Kỹ Thuật Hàn Điện Trở

Kỹ Thuật Hàn Điện Trở